Πρόταση νόμου με την οποία θεσπίζεται ως αδίκημα η συμμετοχή προσώπου σε διαδήλωση ή συνάθροιση με εσκεμμένη κάλυψη του προσώπου και με σκοπό τη διάπραξη αδικήματος.

Ήθελα σήμερα να σας ενημερώσω ότι έχω πληροφορήσει ήδη την Επιτροπή Νομικών της Βουλής ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός αύριο στην Ολομέλεια, καταθέτει πρόταση νόμου μέσα από την οποία θεσπίζεται ως αδίκημα η συμμετοχή προσώπου σε διαδήλωση ή συνάθροιση με εσκεμμένη κάλυψη του προσώπου και με σκοπό τη διάπραξη αδικήματος. Ειδικότερα, σκοπός της πρότασης νόμου είναι η προστασία και η διασφάλιση του δικαιώματος της ειρηνικής συνάθροισης το οποίο κατοχυρώνεται από το άρθρο 21 του Συντάγματος όσο και από το άρθρο 12 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και το άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Περαιτέρω, σκοπός της πρότασης νόμου είναι η εναρμόνιση με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σύμφωνα με την οποία το κράτος έχει την υποχρέωση να προστατεύσει την ομαλή διεξαγωγή των διαδηλώσεων των πολιτών του από ταραχοποιά στοιχεία που επιχειρούν να την παρακωλύσουν. Κάθε πολίτης πρέπει να μπορεί και βεβαίως έχει το δικαίωμα να διαδηλώνει ελεύθερα χωρίς φόβο και να μην απειλείται ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να μετατραπεί σε θύμα κάποιου, ο οποίος, με καλυμμένο το πρόσωπο προσπαθεί να μετέλθει συγκεκριμένου, πλέον, ποινικού αδικήματος όταν και εφόσον ψηφιστεί η συγκεκριμένη νομοθεσία.
Να μου επιτρέψετε να σας παραδώσω την πρόταση νόμου όπως θα κατατεθεί αύριο στην Ολομέλεια και θα τη συζητήσει η Επιτροπή Νομικών με την ελπίδα ότι πολύ σύντομα, θα γίνει και νόμος της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί δεν μπορεί οι ολίγοι με τις κουκούλες να επαναλάβουν επεισόδια τα οποία ντρόπιασαν την Κυπριακή Δημοκρατία, τον πολιτισμό αλλά και την ανθρωπιά μας.