Ομιλία για Κρατικό Προϋπολογισμό του 2023 08.12.2022