Ψήφισμα σχετικά με το Σύμφωνο Προσφύγων και Μεταναστών στο Συμβούλιο της Ευρώπης, 21 Ιανουαρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Συναγερμού και επικεφαλής της Κυπριακής αντιπροσωπίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), συμμετείχε σήμερα μέσω διαδικτύου σε συνεδρία της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων της Συνέλευσης.

Ως Εισηγητής της Επιτροπής για το ρόλο των Κοινοβουλίων στην εφαρμογή του Συμφώνου για τους Πρόσφυγες (GCR) και του Συμφώνου για την Ασφαλή, Ομαλή και Νόμιμη Μετανάστευση (GCM) του ΟΗΕ, ο κ. Τορναρίτης παρουσίασε την έκθεση και το τελικό προσχέδιο ψηφίσματός του, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή και αναμένεται να ψηφιστεί κατά τη συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ, τον προσεχή Μάρτιο. Το ψήφισμα του κ. Τορναρίτη έτυχε ευρείας συναίνεσης, γεγονός που επεσήμανε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Pierre – Alain Fridez, συγχαίροντας τον Κύπριο βουλευτή για τα εξαίρετα συμπεράσματα της Έκθεσής του.

Ο κ. Τορναρίτης ανέφερε ότι τα δυο Σύμφωνα αποτελούν μη δεσμευτικά  διεθνή εργαλεία για την περαιτέρω ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών και έναυσμα για την αποτελεσματικότερη συνεργασία της διεθνούς κοινότητας σε συναφή ζητήματα. Τα Σύμφωνα, σημείωσε ο κ. Τορναρίτης, οικοδομούν το πλαίσιο για έναν πιο δίκαιο και προβλέψιμο καταμερισμό ευθυνών ανάμεσα στις κυβερνήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς και άλλα εμπλεκόμενα μέρη, προς όφελος, τόσο των προσφύγων και μεταναστών όσο και των χωρών υποδοχής, στη βάση της αλληλεγγύης. Για να είναι βιώσιμες οι όποιες λύσεις στο προσφυγικό και το μεταναστευτικό ζήτημα, πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσματική συμμετοχή των ίδιων των μεταναστών, υπογράμμισε ο Κύπριος βουλευτής.

Ο κ. Τορναρίτης υπογράμμισε τον καίριο ρόλο των Κοινοβουλίων στην προώθηση των δυο Συμφώνων. Η θέσπιση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου και η βελτίωση/ ενίσχυση της υπάρχουσας νομοθεσίας, η απρόσκοπτη άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου και η ανάπτυξη εντονότερης δράσης στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας και της διεθνούς συνεργασίας, μπορούν να συνδράμουν σημαντικά στην ασφαλέστερη και ορθολογικότερη αντιμετώπιση των προσφυγικών και  μεταναστευτικών ροών, κατέληξε ο κ. Τορναρίτης.

Λευκωσία, 21 Ιανουαρίου 2021

Ακολουθεί πιο κάτω γραπτό κείμενο της  ομιλίας του κ. Τορναρίτη: 

Role of parliaments in implementing

the United Nations Global Compacts for Migrants and Refugees

 

 

Dear colleagues,

 

On 2 December, at out last meeting, I presented to you my report with a preliminary draft resolution on the role of national parliaments in implementing the United Nations Global Compacts for Migrants and Refugees. The draft resolution is presented for you today for adoption by the Committee and will be submitted for adoption by the Assembly at the Standing Committee in March 2021.

 

I should like to reiterate that the two UN Global Compacts – the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) and the Global Compact on Refugees (GCR) – are voluntary, non-binding, international instruments. They represent an unprecedented push forward for human rights protection of migrants and refugees and call upon the international community to strengthen cooperation and solidarity with refugees and affected host communities.

 

The two compacts build a framework for a more predictable and equitable responsibility-sharing between governments, international organisations and other stakeholders, benefiting both refugees and host communities. Sustainable solutions can only be achieved through collective action and meaningful participation of refugees and migrants.

 

I already presented to you the operational part of the resolution. I highlighted, in particular, the actions that members of parliaments could take with regard to parliamentary functions that we all exercise:  the representative function, the legislative function, the oversight function and the international parliamentary diplomacy. All these actions will help prevent future migration crises and allow our societies develop all the necessary mechanisms to manage migration for it to be, indeed, safe and orderly, while respecting the needs of host communities.

 

I invite you to support this report and the enclosed draft resolution.

 

Thank you,