Επικοινωνία

Διεύθυνση: Λεωφ. Ομήρου 20, 4ος όροφος, 1097, Λευκωσία

Τ.Θ. 20342, 2151 Λευκωσία

Τηλέφωνο: (+357) 22665616

Τηλεομοιότυπο: (+357) 22671166

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tornaritisn@gmail.com