Εκπαιδευτική Επίσκεψη Ομάδας Ουκρανών Δικαστικών και Νομικών στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής – 13.10.2021

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, κ. ΝΙΚΟΥ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΟΥΚΡΑΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.

 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που καλωσορίζουμε σήμερα την ομάδα δικαστικών και νομικών από την Ουκρανία που πραγματοποιούν εκπαιδευτική επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο. Στόχος της επίσκεψης είναι η γνωριμία με το κυπριακό νομικό σύστημα καθώς και η ενημέρωση για το ρόλο της Βουλής των Αντιπροσώπων που αποτελεί το βασικό πυλώνα άσκησης της νομοθετικής εξουσίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σε αυτό το πλαίσιο, σας καλωσορίζω στη συνάντηση με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της οποίας προεδρεύω, στην παρουσία επίσης της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κας Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κ. Δημήτρη Δημητρίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, εξετάζει κυρίως θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Ειδικότερα, τους κυριότερους τομείς μελέτης της εν λόγω επιτροπής συνιστούν συνταγματικά θέματα, θέματα που αφορούν τα δικαστήρια, τις δικαστηριακές διαδικασίες, τους δικηγόρους και γενικά την απονομή της δικαιοσύνης, ζητήματα που αφορούν τα όργανα δημόσιας τάξης, καθώς και το οικογενειακό δίκαιο, τα σχέδια υπηρεσίας των δημόσιων υπαλλήλων αλλά και θέματα που αφορούν τη βία στα γήπεδα και τους ανηλίκους.

Προτού δώσω το λόγο στους εκλεκτούς συναδέλφους για να σας μιλήσουν για το ρόλο και τις αρμοδιότητες των Επιτροπών τους, επιτρέψτε μου να σας πω δυο λόγια για την ευρύτερη νομοθετική λειτουργία του Κοινοβουλίου.

Η Βουλή είναι κατεξοχήν νομοθετικό όργανο. Η νομοθετική της λειτουργία συνίσταται στη θέσπιση, τροποποίηση ή κατάργηση κανόνων δικαίου. Η προτεινόμενη νομοθεσία υποβάλλεται στη Βουλή υπό μορφή σχεδίων νόμου (νομοσχέδια και προτάσεις νόμου). Το δικαίωμα της υποβολής νομοσχεδίων ανήκει, σύμφωνα με το σύνταγμα, στους υπουργούς και των προτάσεων νόμου στους βουλευτές, με τον περιορισμό ότι αυτές δε συνεπάγονται αύξηση των δαπανών που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό. Κάθε σχέδιο νόμου που κατατίθεται στη Βουλή συνοδεύεται υποχρεωτικά από αιτιολογική έκθεση, επεξηγηματική δηλαδή έκθεση σχετικά με τους λόγους που επιβάλλουν τη θέσπιση ή την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

Τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή παραπέμπονται αρχικά για εξέταση και νομοτεχνική επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Στην επιτροπή καλείται ο εισηγητής της προτεινόμενης νομοθεσίας (βουλευτής / υπουργός ή εκπρόσωπός του), για να υποστηρίξει και να αναπτύξει τη σχετική πρόταση. Η επιτροπή έχει δικαίωμα να καλέσει οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο όργανο, αρχή, οργανισμό, σωματείο, σύνδεσμο προσώπων, συντεχνία, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για να παράσχει πληροφορίες και στοιχεία ή για να εκφράσει και να αναπτύξει απόψεις σχετικά με το υπό συζήτηση θέμα. Η επιτροπή υποβάλλει στη συνέχεια έκθεση στην ολομέλεια του σώματος με τις παρατηρήσεις και τα πορίσματά της από την εξέταση του θέματος και με τις συστάσεις της για ψήφιση ή για απόρριψη. Η συζήτηση και ψήφιση των νομοσχεδίων και των προτάσεων νόμου γίνονται σε τρία στάδια: κατ΄ αρχήν, κατ΄ άρθρο και στο σύνολο. Οι νόμοι και οι αποφάσεις της Βουλής ψηφίζονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων βουλευτών.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την έγκριση από τη Βουλή της δευτερογενούς νομοθεσίας (κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των οικείων νόμων και δημόσιων εγγράφων που κατατίθενται στο σώμα), καθώς και για την κύρωση διεθνών συνθηκών και συμβάσεων. H διαπραγμάτευση και η υπογραφή κάθε συνθήκης, σύμβασης ή διεθνούς συμφωνίας γίνεται κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, όμως δεν τίθενται σε ισχύ και δε δεσμεύουν τη Δημοκρατία, αν δεν κυρωθούν με νόμο από τη Βουλή. Εξαιρούνται όσες αφορούν εμπορικά θέματα ή οικονομική συνεργασία.

Εκτός από το νομοθετικό της ρόλο η Βουλή ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο, ελέγχει δηλαδή την κυβέρνηση και τα μέλη της, με ποικίλους τρόπους και μέσα και επιπλέον διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη χάραξη και στην αναμόρφωση της εκάστοτε οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, μέσω της διαδικασίας έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού.

Το συμπέρασμα που εξάγεται, είναι πως το κοινοβούλιο δεν περιορίζεται μόνο στο να θεσπίζει κανόνες δικαίου, αλλά επιτηρεί και την εφαρμογή τους, επιτελώντας έτσι στο ακέραιο την αποστολή του, να αποτελεί δηλαδή το επίσημο βήμα απ΄ όπου διερμηνεύονται τα αιτήματα του λαού και προστατεύονται τα συμφέροντά του σε θέματα οικονομίας, δικαιοσύνης, εκπαίδευσης, δημόσιας υγείας, ασφάλειας και εξωτερικών υποθέσεων.

Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021