Δήλωση για Πρόταση Νόμου Δημοκρατικού Συναγερμού για διατηρητέα κτίρια – 22.02.2021

” Όσον αφορά το ευρύτερο θέμα που αφορά την κατεδάφιση των διατηρητέων οικοδομών στον περίβολο της Αρχιεπισκοπής σας υπενθυμίζω ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός από την πρώτη στιγμή τοποθετήθηκε άμεσα και ξεκάθαρα. Καταδικάζουμε τη συγκεκριμένη ενέργεια. Δεν παραμείναμε όμως μόνο στην καταδίκη. Την ίδια στιγμή έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου μέσα από την οποία ισχυροποιούμε το πλαίσιο που αφορά την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, την προστασία δηλαδή των διατηρητέων οικοδομών στην συγκεκριμένη περίσταση.

Θα πω ότι ο νόμος σήμερα για κάποιον που κατεδαφίζει μια διατηρητέα οικοδομή προνοεί πρόστιμο χιλίων λιρών Κύπρου. Δεν ξέρω αν διατηρήθηκε αυτό το ποσό επειδή αναφέρεται σε διατηρητέα και διατηρήσαμε και τη λίρα Κύπρου στις χίλιες λίρες, όμως θεωρούμε ότι αυτό το ποσό του προστίμου αποτελεί κίνητρο για κάποιον για να κατεδαφίσει τα διατηρητέα και όχι για να τα προστατεύσει. Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο έχουμε καταθέσει την συγκεκριμένη πρόταση μέσα από την οποία διευρύνονται τα πρόστιμα που αφορούν σε εκείνους που κατεδαφίζουν διατηρητέες οικοδομές. Δίδεται το δικαίωμα στην πολεοδομία να προβαίνει σε ανοικοδόμηση διατηρητέων οικοδομών οι οποίες είτε έχουν κατεδαφιστεί είτε έγιναν εργασίες από τον ιδιοκτήτη οι οποίες προσβάλουν την εικόνα της συγκεκριμένης οικοδομής και βεβαίως εκείνος που προβαίνει σε τέτοιου είδους πράξεις οφείλει να πληρώσει όλα όσα χρειάζεται για την ανοικοδόμηση της οικοδομής.

Θα σας πω ότι στη συγκεκριμένη πρόταση υπάρχει ένα διοικητικό πρόστιμο 20.000 ευρώ και 200 ευρώ την ημέρα μέχρι την αποκατάσταση.

Από εκεί και πέρα εάν κάποιος προβεί σε πράξη την οποία είδαμε να επισυμβαίνει τις μέρες που πέρασαν, θα υποχρεούται σε πρόστιμο ίσο με την αξία της οικοδομής όπως είναι καταγεγραμμένη στο κτηματολόγιο ή τουλάχιστον μέχρι 50.000 ευρώ. Θεωρούμε παράλληλα ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση που θα αφορά και στο άμεσο της επιβολής της ποινής γι’ αυτό καλέσαμε τους συναδέλφους μαζί να εξετάσουμε τη δικιά μας πρόταση και τη Νομική Υπηρεσία αλλά και κάτι άλλο, και στα κίνητρα που πρέπει να δοθούν στους ιδιοκτήτες των διατηρητέων οικοδομών είτε αυτές οι οικοδομές βρίσκονται στις πόλεις είτε στις κοινότητες μας.

Γιατί δεν αρκεί μόνο να καταθέτεις απαγορεύσεις και αύξηση των ποινών πρέπει παράλληλα να καταθέτεις και κίνητρα για να αναζωογονήσουν τις περιοχές τους οι ιδιοκτήτες, τις ιδιοκτησίες τους και να προστατεύσουμε στην πράξη την πολιτιστική μας κληρονομιά.”