Δήλωση για Κυπριακό – 26.02.2021

‘Εκφράζουμε την απόλυτη ικανοποίησή μας για τον ορισμό ημερομηνίας σύγκλησης της άτυπης διάσκεψης για την Κύπρο. Είναι το βήμα προόδου που όλοι αναμέναμε, ένα βήμα ουσιαστικό προς τον τελικό μας στόχο που δεν είναι άλλος από την  απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας.

Σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίζουμε βεβαίως και τη συζήτηση του Κυπριακού στη Βουλή, όχι μόνο κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας αλλά σε όσες συνεδρίες απαιτηθεί. Ακόμη και σε ειδική συνεδρία του Σώματος.

Μιλάμε για το ύψιστο εθνικό μας θέμα και πρέπει όλοι να αφιερώσουμε και τον χρόνο και τις δυνάμεις που απαιτούνται, να ενημερώσουμε σωστά τους πολίτες ανοίγοντας το παράθυρο της ελπίδας για την Κύπρο που όλοι αγαπάμε.’