Δήλωση στο ΚΥΠΕ μετά από συνεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων – 09.02.2021

‘Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Συναγερμού και Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Νίκος Τορναρίτης, που προήδρευσε τη συνεδρίας της Επιτροπής Εξωτερικών, κατά την οποία το σώμα ενημερώθηκε για το Πρόγραμμα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021 και ειδικότερα σε σχέση με τις δράσεις του Προγράμματος που αφορούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, είπε στο ΚΥΠΕ ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να εστιάσει στην πράσινη συμφωνία για το περιβάλλον και στην ψηφιακή εποχή.

Η Επιτροπή Εξωτερικών εξέτασε το στρατηγικό έγγραφο που αποτυπώνει τον μετασχηματισμό της ΕΕ, είπε ο κ. Τορναρίτης προσθέτοντας ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο σε σχέση με τον σχεδιασμό και τις προτεραιότητες των κρατών – μελών της ΕΕ.

Συνεχίζοντας, αφού ανέφερε ότι θα μπορούσε κάποιος να αποκαλέσει το έγγραφο πυξίδα για τα κράτη – μέλη, εξήγησε ότι οι βασικές πρωτοβουλίες που περιέχονται στο έγγραφο αφορούν την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία που στοχεύει για μείωση των εκπομπών ρύπων κατά 55%, την προετοιμασία της Ευρώπης στη νέα ψηφιακή πολιτική, την οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων, την ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο, την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής και την ευρωπαϊκή δημοκρατία.

O κ. Τορναρίτης είπε πως η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να εστιάσει στην πράσινη συμφωνία για το περιβάλλον και στην ψηφιακή εποχή.’