Δήλωση για Διακυβερνητική Συμφωνία αναφορικά με το Καταστατικό του Διεθνούς Οργανισμού East Mediterranean Gas Forum (EMGF) – 26.1.2021

”Η Διακρατική Συμφωνία που συζητήσαμε σήμερα και οδηγείται κατεπείγον στην Βουλή την ερχόμενη Πέμπτη, είναι μια Συμφωνία Ειρήνης, ένα υπόδειγμα περιφερειακής συνεργασίας που επιβεβαιώνει την αξία των τριμερών συνεργασιών που εγκαθίδρυσε η Κυπριακή Δημοκρατία με τα κράτη της περιοχής εδώ και χρόνια.

Στη συγκεκριμένη συμφωνία συμπεριλαμβάνονται σημαντικότατα άρθρα που ενισχύουν το κύρος, την υπόσταση αλλά και τον γεωπολιτικό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ένα από τα σημεία είναι ο σεβασμός της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών του φόρουμ και η αναγκαιότητα συνεργασίας με όλα τα κράτη, για να είσαι μέλος του φόρουμ.

Δεν αποκλείει κανείς προφανώς την Τουρκία αλλά η Τουρκία για να γίνει μέλος και συμμέτοχος σε αυτή τη συμφωνία ειρήνης πρέπει πρώτα και πάνω από όλα να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της.”