Δήλωση για διαδικτυακή συνεδρίαση της Βουλής και εξ αποστάσεως ψηφοφορία- 25.11.2020

Συζητήθηκε σήμερα στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής η πρόταση μας για αναθεώρηση του Συντάγματος ούτως ώστε σε έκτακτες και μόνο περιπτώσεις να μπορεί η Βουλή να συνεδριάζει διαδικτυακά και να έχουν το δικαίωμα οι Βουλευτές να ψηφίζουν ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως.

Λόγω της έκτακτης κατάστασης που έχει δημιουργήσει η πανδημία αλλά και λόγω του γεγονότος ότι τέτοια εκσυγχρονιστική πρακτική ισχύει στα περισσότερα Κοινοβούλια της Ευρώπης αλλά και στο ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.”