Αποσπάσματα από την ομιλία μου κατά την συζήτηση για τον προυπολογισμό του 2021 στη Βουλή των Αντιπροσώπων 17.12.2021