Τηλεδιάσκεψη της Μόνιμης Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, 30 Απριλίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τηλεδιάσκεψη Τορναρίτη με τη Μόνιμη Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Συναγερμού και επικεφαλής της Κυπριακής αντιπροσωπίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), κ. Νίκος Τορναρίτης, συμμετείχε σήμερα, μέσω τηλεδιάσκεψης, στη συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της Συνέλευσης.

Κατά τη συνεδρία, συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης στους κύριους τομείς δράσης του Οργανισμού, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

Στη Μόνιμη Επιτροπή συμμετέχουν ο Πρόεδρος και οι Αντιπροέδροι της Συνέλευσης, οι αρχηγοί των πολιτικών ομάδων, οι επικεφαλής των εθνικών αντιπροσωπιών και οι Προέδροι των Επιτροπών της ΚΣΣΕ.

Λευκωσία, 30 Απριλίου 2020