Τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, 6 Νοεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Παρουσίαση Έκθεσης Τορναρίτη στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην εφαρμογή των Παγκόσμιων Συμφώνων των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες

Ν. Τορναρίτης: Οι χώρες πρώτης γραμμής στο μεταναστευτικό- προσφυγικό χρειάζονται ενισχυμένη στήριξη και έμπρακτη αλληλεγγύη από την ΕΕ

 

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Συναγερμού και επικεφαλής της Κυπριακής αντιπροσωπίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), κ. Νίκος Τορναρίτης, συμμετείχε  διαδικτυακά σε απογευματινή συνεδρία της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων της Συνέλευσης.

Ο κ. Τορναρίτης, υπό την ιδιότητα του Εισηγητή της Επιτροπής για το ρόλο των Κοινοβουλίων όσον αφορά στην εφαρμογή του Συμφώνου για τους Πρόσφυγες (GCR) και του Συμφώνου για την Ασφαλή, Ομαλή και Νόμιμη Μετανάστευση (GCM) των Ηνωμένων Εθνών, παρουσίασε στα μέλη της Επιτροπής τα πρώτα ευρήματά σχετικής Έκθεσής του. Τα δυο Σύμφωνα που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το Δεκέμβριο 2018, ανέφερε ο κ. Τορναρίτης, αποτελούν τα πρώτα διεθνή νομικά μη-δεσμευτικά πλαίσια συνεργασίας για την αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Προτάσσουν, σημείωσε, τη θετική συμβολή των προσφύγων και μεταναστών και την πρόσθετη αξία που προσφέρουν στις χώρες υποδοχής. Προτείνουν δράσεις για την καλύτερη διαχείρισή αυτών των ανθρώπων, χωρίς ωστόσο να δημιουργούν πρόσθετες υποχρεώσεις για τα κράτη ή να περιορίζουν την εθνική κυριαρχία ή αρμοδιότητα τους σε αυτούς τους τομείς. Οι δράσεις αυτές, ανέφερε ο κ. Τορναρίτης, περιλαμβάνουν τη συλλογή έγκυρων στοιχείων, τη μείωση των παραγόντων κινδύνου στους οποίους εκτίθενται, την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, την προβολή των νόμιμων οδών μετανάστευσης και την ομαλή ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων στο κοινωνικό σύνολο, καθώς επίσης την εξάλειψη των διακρίσεων που αυτοί υφίστανται. Στηρίζονται δε, υπογράμμισε ο κ. Τορναρίτης, στη διεθνή συνεργασία και στον επιμερισμό ευθυνών μεταξύ των επηρεαζόμενων χωρών, πρόνοιες ιδιαίτερα σημαντικές για τις χώρες πρώτης γραμμής, που αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις και χρήζουν ενισχυμένης στήριξης και έμπρακτης αλληλεγγύης.

Ο κ. Τορναρίτης επεσήμανε ότι τα Κοινοβούλια διαδραματίζουν έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο, καθότι μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ασκούν πίεση στις κυβερνήσεις για εφαρμογή των στόχων των δύο Συμφώνων, ενώ η κοινοβουλευτική διπλωματία μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό συντονιστικό ρόλο, συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση ενός αποτελεσματικού και πολυμερούς συστήματος συνεργασίας. Προπάντων, πρέπει η μεταναστευτική πολιτική και τα εθνικά σχέδια δράσης να στοχεύουν στη μέγιστη δυνατή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ευάλωτων αυτών ανθρώπων, τόνισε ο κ. Τορναρίτης.

Λευκωσία, 6 Νοεμβρίου 2020

Ακολουθεί πιο κάτω το γραπτό κείμενο της τοποθέτησης του κ. Τορναρίτη:

Role of parliaments in implementing the United Nations Global Compacts for Migrants and Refugees

 By Nicos Tornaritis, Cyprus, EPP/CD

Dear colleagues,

I present to you today my preliminary draft report that looks into the role of national parliaments in implementing the United Nations Global Compacts for Migrants and Refugees.

We, as members of parliaments, can make a difference as regards balancing national security and border protection on one hand, and the protection of human beings that enter our countries, on the other. We are also fully aware of the demands and standards at European and world levels.

We also must respect our international commitments as regards migrants and refugees. These frameworks show us that we can and should do things better. They also show us how to do this.

These are precisely the aims of the two UN Global Compacts: the Global Compact on Refugees (GCR) and the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM), adopted by the UN in December 2016. The compacts are voluntary, non-binding instruments that do not introduce any additional obligations for states. These instruments can have a very significant impact on human rights protection worldwide.

The first instrument, the Global Compact on Refugees (GCR) seeks to enhance humanitarian responses, while also providing a basis for the early activation of development cooperation to provide additional support with direct benefits for host communities and refugees. The GCR identifies areas in need of support, namely the reception and admission of refugees and targeted actions to support host communities but also vulnerable populations, including children. Finally, it includes proposals for possible solutions as regards countries of origin and voluntary repatriation schemes, resettlement, complementary pathways for admission to third countries, and local integration of refugees.

I take this opportunity to welcome the contribution of the UNHCR in the preparation of this report. I thank Mr Andreas Wissner, the UNHCR Representative, for accepting to address our committee today to present this Global Compact and speak about the progress with its implementation.

The second instrument, Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM), was adopted in December 2018 and is a global agreement setting out a common framework based on 23 objectives. These objectives refer to the collection of data; the provision of accurate and timely information at all stages of migration; ensuring that all migrants have proof of legal identity and adequate documentation; saving lives and establishing international cooperation on missing migrants; strengthening the transnational response to smuggling of migrants; preventing and eradicating human trafficking; border management; providing basic services to migrants; creating conditions for migrants to fully contribute to sustainable development in all countries; etc.

Members of our Assembly should consider the implementation of the two global compacts from a human rights perspective. I intend to highlight this in my Report. Ensuring respect for human rights is not only an obligation for every state. It had been proven that social cohesion is the best security measure for a society. When refugees have access to education, health system and the labour market, they can become self-reliant and can contribute to the local economy. It has been proven that when refugees are given the opportunity to support themselves and their families, they can make a positive contribution to the host society, empowering each other.

Members of parliaments can do more to combat hate speech. Hate speech against migrants and refugees undermines their human dignity and is dangerous for the cohesion of society, especially coming from political leaders.

Members of parliaments can also do more to influence European decision-making with regard to refugees and migrants. The European Union cannot – on its own – face all the challenges related to migration. Taking actions in common is the only viable solution. Hence the importance of getting involved in the implementation of the GCR and GCM as soon as possible.

The European Union should push its member States for a more efficient migration and asylum policy, including greater solidarity towards frontline countries. More needs to be done to alleviate the pressure on frontline countries, using all the means available to the EU.  I sincerely hope this will be reflected in the new Pact on Migration and Asylum, which should be approved by the European Parliament.

To conclude, I would like to invite members of the Committee to comment on this preliminary draft report and comment on their countries position with regard to the signature and implementation of the two compacts, via the Secretariat by 10 November, if they so wish. I hope to be able to finalise the report for our meeting on 2 December 2020.

Thank you.