Τηλεδιάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 12 Οκτωβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Συναγερμού και Αν. Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κ. Νίκος Τορναρίτης, συμμετείχε χθες σε τηλεδιάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της τρέχουσας Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σε παρέμβασή του σε συζήτηση για το θέμα της ανάκαμψης της Ευρώπης, ο κ. Τορναρίτης  σημείωσε την ιστορική απόφαση, που ελήφθη κατά την έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου  για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι η απόφαση αυτή δεν ανταποκρίνεται στους φιλόδοξους στόχους που έθεσε η ΕΕ για την επίτευξη ψηφιακού μετασχηματισμού και κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Ο κ. Τορναρίτης υπογράμμισε ότι οι προβλεπόμενες περικοπές σε προγράμματα όπως η Πράσινη Συμφωνία και η Ψηφιακή Ατζέντα, καθώς και οι περικοπές κονδυλίων που αφορούν σημαντικούς τομείς, περιλαμβανομένων της έρευνας και της καινοτομίας, της υγείας και πρωτοβουλιών για το κλίμα, δεν συνάδουν με τις τρέχουσες και μελλοντικές δεσμεύσεις και προτεραιότητες της ΕΕ. Εξέφρασε δε την ελπίδα ότι η συμφωνία, που θα προκύψει κατά τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα είναι βελτιωμένη.

Λευκωσία, 13 Οκτωβρίου 2020

Ακολουθεί πιο κάτω το γραπτό κείμενο της παρέμβασης του κ. Τορναρίτη:

Interparliamentary Conference on Stability, Economic Coordination and Governance in the European Union

12 October 2020

Session III: Europe in recovery – what are the next steps?

Dear Chairperson, dear Colleagues,

At the extraordinary meeting of the European Council on 21 July a historic decision was indeed reached on the Multiannual Financial Framework for 2021-2027.  Yet, it has fallen short of meeting the ambitious objectives set by the EU in relation to achieving digital transformation and climate neutrality by 2050. The substantial cuts envisaged to future-oriented programmes, such as the Green Deal and the Digital Agenda, as well as major cuts to funds earmarked for key sectors, including research and innovation (Horizon Europe), health (EU4Health), and climate initiatives (Just Transition Fund), do not go hand in hand with current and future commitments and priorities of the Union. We hope that an improved agreement on next MFF will be reached in current negotiations between the European Parliament and the Council.  

The provision in the conclusions of the extraordinary European Council meeting, which envisages that external funding will be subject to rules on conditionality, including respect for the UN Charter and international law, is a positive step forward. Given that respect for the rule of law lies at the core of European principles and values, further strengthening this provision, primarily with regard to Member States, is essential.

As far as the revision of the EU’s own resources system is concerned, Cyprus opposes the potential extension of the Emissions Trading Scheme to aviation and maritime sectors, as well as the introduction of a Financial Transaction Tax and a Common Consolidated Corporate Tax Base. Cyprus as a remote island country with a small economy would be adversely affected by such developments.

Thank you.