Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Κύπρος: Εξωστρεφής στη γειτονιά της Ασίας

Δραστηριότητες Νίκου Τορναρίτη

Την περασμένη εβδομάδα συνεδρίασε για πρώτη φορά στο νησί μας η Μόνιμη Επιτροπή Οικονομίας και Αειφόρου Ανάπτυξης της Ασιατικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, του μεγαλύτερου κοινοβουλευτικού οργανισμού της Ασίας. Στη συγκεκριμένη συνεδρία συμμετείχαν περισσότεροι από 100 βουλευτές και γερουσιαστές από 20 ασιατικές χώρες. Η Κύπρος είχε την ευκαιρία να βρεθεί στο επίκεντρο των ευρωασιατικών σχέσεων και να αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα για περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών και της συνεργασίας μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

Η αυξημένη συμμετοχή κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών στη συνεδρία στην Κύπρο, αποτελεί απτή απόδειξη της σημασίας που προσδίδουν τα ασιατικά κράτη στο ρόλο της Κύπρου, αλλά και στην καλλιέργεια της μεταξύ μας συνεργασίας. Μιας συνεργασίας, που εδράζεται στις θεμελιώδεις αξίες της αλληλοκατανόησης, του αλληλοσεβασμού και της αλληλεγγύης.

Η Κύπρος, ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος της Ασιατικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, διαδραματίζει ένα ιδιαίτερο και πολύ ουσιώδη ρόλο γιατί είναι η μόνη στην ΕΕ των 28 με αυτή τη διττή ιδιότητα. Το γεγονός που πηγάζει από το γεωγραφικό πλεονέκτημά της, μετατρέπεται και σε σοβαρό πολιτικό εργαλείο στις διεθνείς σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η μικρή μας πατρίδα αναλαμβάνει συγκεκριμένο ρόλο να λειτουργήσει ως γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στην ΕΕ και την Ασιατική Συνέλευση. Συμβάλλει στη μεταφορά εμπειριών και τεχνογνωσίας και στην περαιτέρω ενδυνάμωση του διαλόγου και, κατά συνέπεια, των γενικότερων σχέσεων μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Οι συνομιλητές μας από την Ασία, προσβλέπουν σε μας για να διευρύνουν τα δικά τους πεδία σχέσεων με την Ευρώπη. Αντιστοίχως, εμείς μπορούμε να μοιραστούμε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, τα πολλά σημαντικά που αποκομίζουμε από τις επαφές μας στο πλαίσιο της Ασιατικής Συνέλευσης.

Λέμε πολλές φορές ότι η Κύπρος διαθέτει εξαιρετικές δυνατότητες σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Αναζητούμε το ρόλο μας στο σύγχρονο κόσμο, ως ένα σταθερό κέντρο διεθνών υπηρεσιών. Με τη συμμετοχή μας στην Ασιατική Συνέλευση λειτουργούμε στην πράξη ως ο αξιόπιστος και ειλικρινής συνομιλητής και συνεργάτης των χωρών της Ασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ρόλος της Ασίας στις σημερινές συνθήκες της παγκοσμιοποίησης είναι βαρυσήμαντος. Οι προκλήσεις της εποχής μας, όπως είναι το παγκόσμιο εμπόριο, η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή ασφάλεια και η αειφόρος ανάπτυξη, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς τη συμβολή της Ασίας. Η Ασία είναι η ήπειρος που φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Οι οικονομίες πολλών ασιατικών χωρών αναπτύσσονται ραγδαία και το κατά κεφαλήν εισόδημα αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Καθώς η Ασία μεγαλώνει και αλλάζει, εμείς δεν θα πρέπει να μείνουμε στάσιμοι.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει ότι πρέπει να προσεγγίσει την Ασία με ανοιχτό πνεύμα. Ενεργούμε με αυτό τον γνώμονα, προσφέροντας προστιθέμενη αξία στις Βρυξέλλες για ενισχυμένη συνεργασία με τον ασιατικό κόσμο. Γιατί υποστηρίζουμε ότι η συνεργασία και η αλληλεξάρτηση μεταξύ Ευρώπης και Ασίας μπορούν να αποτελέσουν βάση για ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία, αλλά και να προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στους πολίτες και των δύο πλευρών.

Αναπτύσσοντας την κοινοβουλευτική διπλωματία, η Κύπρος έχει πολλά να κερδίσει και σε εθνικό επίπεδο. Αναφέρω χαρακτηριστικά τις σημαντικές συνεργασίες με ασιάτες επενδυτές στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, τις τηλεπικοινωνίες, τον ξενοδοχειακό τομέα, την ανάπτυξη μαρίνων και τις υποδομές, καθώς και στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αύξηση παρουσιάζει και η δραστηριοποίηση επενδυτικών ταμείων από την Ασία, τα οποία χρησιμοποιούν την Κύπρο ως βάση για είσοδό τους στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ αυξάνεται συνεχώς και ο αριθμός των φοιτητών από την Ασία στα κυπριακά πανεπιστήμια.

Επιπρόσθετα, η ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική μας Ζώνη έχει δημιουργήσει αισιόδοξες προοπτικές για την Κύπρο ως νέο ενεργειακό κέντρο για την ευρύτερη περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κύπρος μπορεί να λειτουργήσει ως διαπεριφερειακός ναυτικός και ενεργειακός κόμβος μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, αλλά και ως τροφοδότης της αγοράς ενέργειας της Ασίας, της μεγαλύτερης και μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στον κόσμο.

Σ’ έναν ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο, οι κυβερνήσεις οφείλουν να έχουν διορατικότητα και να μετατρέπουν τις ευκαιρίες σε χειροπιαστά αποτελέσματα.

Η μικρή Κύπρος μπορεί να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητές της με εξωστρεφή πολιτική και ισχυρή παρουσία στην Ασία ως έγκυρος πρεσβευτής της Ευρώπης.

Ο κόσμος στον 21ο αιώνα είναι συναρπαστικός. Μπορούμε να τον κατακτήσουμε ως δραστήριο κράτος μέλος της ΕΕ με ισχυρή διασύνδεση με τον έξω κόσμο: των αναδυομένων οικονομιών της Ασίας, της μεγάλης ανατολικής γειτονιάς μας.

 

05.07.2018