Προεδρία Τορναρίτη σε συνεδρία των ασιατικών κοινοβουλίων στην Κύπρο – Ιούνιος 2018