Ομιλία στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον κρατικό Προϋπολογισμό του 2019 – 14.12.2018

al