Ομιλία στο Επιστημονικό Συνέδριο «Ο Θεσμός της Βουλής των Αντιπροσώπων (1960-2020)» με θέμα: «Κύπρος: Γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας», 23 Νοεμβρίου 2020

Κυρίες και κύριοι,

Φίλες και Φίλοι,

Η μικρή μας πατρίδα, η Κύπρος δεν αποτελεί παρά μία κουκκίδα στον παγκόσμιο χάρτη.

Παρά το μικρό μας μέγεθος ωστόσο, η παρουσία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η συμμετοχή μας σε διεθνείς οργανισμούς και οι διπλωματικές μας σχέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, μάς προσφέρουν αμέτρητες ευκαιρίες για συνεργασίες, δίκτυα, κινητικότητα, ανάπτυξη. Σ’ έναν κόσμο χωρίς σύνορα δεν είμαστε πλέον μόνοι, ενόσω αναπτύσσουμε και αναβαθμίζουμε διμερείς και πολυμερείς σχέσεις τόσο με τις γειτονικές μας χώρες και με τις χώρες της ευρύτερης περιφέρειας της Ανατολικής Μεσογείου, όσο και με τον κόσμο ολόκληρο.

Μέσα από διάφορες διπλωματικές δραστηριότητες, η Βουλή των Αντιπροσώπων αναλαμβάνει λόγο και ρόλο σε διμερές, ευρωπαϊκό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας το κύρος και την αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας και προάγοντας τα συμφέροντα του τόπου. Ο θεσμός της κοινοβουλευτικής διπλωματίας αναπτύσσεται συνεχώς, με νέες πρωτοβουλίες, προσαρμοσμένες στα σύγχρονα δεδομένα και τις ανάγκες της κυπριακής εξωτερικής πολιτικής.

Ως βουλευτές, συμμετέχουμε ενεργά σε διάφορους κοινοβουλευτικούς οργανισμούς, ενισχύοντας τη διπλωματία που αναπτύσσεται σε κυβερνητικό επίπεδο. Το πεδίο δράσης μας δεν περιορίζεται μόνο στο Κυπριακό, αλλά έχει επεκταθεί πλέον σε ένα ευρύτατο θεματικό φάσμα που συμπεριλαμβάνει τα προβλήματα και τις ανησυχίες και των συνομιλητών μας. Έτσι κτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης, δεσμούς φιλίας και συνεργασίας για κοινές μάχες που προάγουν το συλλογικό καλό. Έτσι δημιουργούμε το κατάλληλο έδαφος ούτως ώστε να εισακουστούμε προσεχτικά και να λάβουμε υποστήριξη όταν έρθει και η δική μας ώρα ανάγκης.

Με αυτό τον τρόπο, διευρύνουμε το εκτόπισμα της Κύπρου και δυναμώνουμε τη φωνή της. Όταν υπάρχει όραμα, μεθοδικότητα και στοχευμένη δράση, η φωνή της Κύπρου μας σε διεθνή φόρα είναι και δυνατή και αξιόπιστη.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα γι’ αυτό αποτελεί και η δράση της κυπριακής αντιπροσωπείας τα τελευταία χρόνια στην Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση, η οποία είναι το μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό όργανο της Ασιατικής Ηπείρου, κάτι αντίστοιχο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πρώτα στάδιά του που λειτουργούσε με εθνικούς βουλευτές.

Η Κύπρος συμμετέχει σε αυτόν τον οργανισμό, διότι σύμφωνα με τη γεωγραφική κατάταξη του ΟΗΕ, ανήκει στην περιοχή της Δυτικής Ασίας. Αν και η θεσμοθετημένη σχέση μας με τα Ασιατικά Κοινοβούλια μετράει ήδη 20 χρόνια περίπου (από το 2001), η δράση της Κύπρου στην Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση κορυφώθηκε κατά την τελευταία πενταετία, καθώς αναδείχτηκε η πολιτική σημασία του συγκεκριμένου Οργανισμού και συνειδητά δόθηκε μεγαλύτερο πολιτικό βάρος στη συμμετοχή της Κύπρου.

Η ειδική αξία αυτής της συμμετοχής για την Κύπρο είναι μεγάλη.

Στην Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση συμμετέχουν κράτη στα οποία η Κύπρος πολλές φορές προσβλέπει για να υποστηρίξουν το δικό μας πολιτικό θέμα. Συμμετέχουν δύο χώρες μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (Ρωσία, Κίνα), αλλά και πολλά σημαντικά μουσουλμανικά κράτη, όπως είναι η Ιορδανία, το Ιράν, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Συνέλευση αποτελεί επιπρόσθετα ένα πολύτιμο κανάλι επικοινωνίας με ασιατικά κράτη με τα οποία οι αλληλεπιδράσεις είναι περιορισμένες, ιδιαίτερα δε καθώς αρκετά από αυτά εμπίπτουν παραδοσιακά στο πεδίο επιρροής της Τουρκίας. Η ίδια η Τουρκία επίσης συμμετέχει στη Συνέλευση ως ισότιμο μέλος με την Κύπρο, κάτι που μόνο θετικές προεκτάσεις έχει για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Κύπρος, ως το μόνο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ταυτόχρονα και μέλος της Ασιατικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, μπορεί να διαδραματίσει ένα ιδιαίτερο και πολύ ουσιώδη ρόλο στις σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Το γεγονός που πηγάζει από το γεωγραφικό πλεονέκτημά της, μετατρέπεται και σε σοβαρό πολιτικό εργαλείο στις διεθνείς σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η μικρή μας πατρίδα αναλαμβάνει συγκεκριμένο ρόλο να λειτουργήσει ως γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ασιατική Συνέλευση. Συμβάλλει στη μεταφορά εμπειριών και τεχνογνωσίας και στην περαιτέρω ενδυνάμωση του διαλόγου και, κατά συνέπεια, των γενικότερων σχέσεων μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επιδιώξαμε, ως Κύπρος, τα τελευταία χρόνια να μετέχουμε ενεργά στις εργασίες της Συνέλευσης, με μια συνεπή και δυναμική παρουσία, έχοντας καθιερωθεί ως ένας σημαντικός εταίρος που λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Με σκληρή δουλειά, μεθοδικότητα αλλά και αξιοποίηση των διαπροσωπικών σχέσεων, καταφέραμε αυτό που πριν από κάποια χρόνια έμοιαζε ακατόρθωτο.

Τον Οκτώβριο του 2017 στην Καμποτία, είχα την τιμή να εκλεγώ στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Οικονομίας και Αειφόρου Ανάπτυξης της Ασιατικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, καθώς επίσης και στο αξίωμα του Αντιπροέδρου της Συνέλευσης. Η συγκεκριμένη εκλογή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, αν αναλογιστούμε πως την Προεδρία της Συνέλευσης  για τη διετία 2018 – 2019 κατείχε η Τουρκία.

Ως αποτέλεσμα αυτής της μεγάλης επιτυχίας, τον Ιούνιο του 2018, η Βουλή των Αντιπροσώπων είχε τη μοναδική ευκαιρία να φιλοξενήσει για πρώτη φορά στην Κύπρο την ετήσια συνεδρία της εν λόγω Επιτροπής, που είναι επιφορτισμένη και με την Ενέργεια. Στη συνεδρία συμμετείχαν περισσότεροι από 100 βουλευτές και γερουσιαστές από 20 ασιατικές χώρες. Εξετάστηκαν έξι προσχέδια ψηφισμάτων, που αφορούσαν στην ενοποίηση της αγοράς ενέργειας της Ασίας, στη διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης στην ήπειρο, στην εφαρμογή των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, στην άμβλυνση της φτώχειας και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Επιπλέον, στα πλαίσια των εργασιών της Επιτροπής, συγκροτήθηκαν Ομάδες Εργασίας  για την πράσινη οικονομία και για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στην Ασία.

Η μικρή Κύπρος είχε έτσι την ευκαιρία να βρεθεί στο επίκεντρο των ευρωασιατικών σχέσεων και να αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει ως προέκταση των ευρωπαϊκών συμφερόντων στην Ασία, ως ένας καλός αγωγός σχέσεων ανάμεσα σε δύο τεράστιους κόσμους, στον 21ο αιώνα της κυριαρχίας της παγκοσμιοποίησης.

Κυρίες και κύριοι,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Λέμε πολλές φορές ότι η Κύπρος διαθέτει εξαιρετικές δυνατότητες σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Αναζητούμε τον ρόλο μας στο σύγχρονο κόσμο, ως ένα σταθερό κέντρο διεθνών υπηρεσιών. Με τη συμμετοχή μας στην Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση λειτουργούμε στην πράξη ως ο αξιόπιστος και ειλικρινής συνομιλητής και συνεργάτης των χωρών της Ασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ρόλος της Ασίας στις σημερινές συνθήκες της παγκοσμιοποίησης είναι βαρυσήμαντος. Οι προκλήσεις της εποχής μας, όπως είναι το παγκόσμιο εμπόριο, η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή ασφάλεια και η αειφόρος ανάπτυξη, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς τη συμβολή της Ασίας. Η Ασία είναι η ήπειρος που φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Οι οικονομίες πολλών ασιατικών χωρών αναπτύσσονται ραγδαία και το κατά κεφαλήν εισόδημα αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Καθώς η Ασία μεγαλώνει και αλλάζει, εμείς δεν θα πρέπει να μείνουμε στάσιμοι.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει ότι πρέπει να προσεγγίσει την Ασία με ανοιχτό πνεύμα. Ενεργούμε με αυτό τον γνώμονα, προσφέροντας προστιθέμενη αξία στις Βρυξέλλες για ενισχυμένη συνεργασία με τον ασιατικό κόσμο. Γιατί υποστηρίζουμε ότι η συνεργασία και η αλληλεξάρτηση μεταξύ Ευρώπης και Ασίας μπορούν να αποτελέσουν βάση για ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία, αλλά και να προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στους πολίτες και των δύο πλευρών.

Αναπτύσσοντας την κοινοβουλευτική διπλωματία, η Κύπρος έχει πολλά να κερδίσει και σε εθνικό επίπεδο. Αναφέρω χαρακτηριστικά τις σημαντικές συνεργασίες με ασιάτες επενδυτές στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, τις τηλεπικοινωνίες, τον ξενοδοχειακό τομέα, την ανάπτυξη μαρίνων και τις υποδομές, καθώς και στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αύξηση παρουσιάζει και η δραστηριοποίηση επενδυτικών ταμείων από την Ασία, τα οποία χρησιμοποιούν την Κύπρο ως βάση για είσοδό τους στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ αυξάνεται συνεχώς και ο αριθμός των φοιτητών από την Ασία στα κυπριακά πανεπιστήμια.

Επιπρόσθετα, η ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική μας Ζώνη έχει δημιουργήσει αισιόδοξες προοπτικές για την Κύπρο ως νέο ενεργειακό κέντρο για την ευρύτερη περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κύπρος μπορεί να λειτουργήσει ως διαπεριφερειακός ναυτικός και ενεργειακός κόμβος μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, αλλά και ως τροφοδότης της αγοράς ενέργειας της Ασίας, της μεγαλύτερης και μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στον κόσμο.

Σ’ έναν ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο, οφείλουμε να έχουμε διορατικότητα και να μετατρέπουμε τις ευκαιρίες σε χειροπιαστά αποτελέσματα.

Η εξωστρεφής κοινοβουλευτική διπλωματία μπορεί να μεγαλώσει το εκτόπισμα της μικρής μας πατρίδας.

Η Κύπρος, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως αξιόπιστος και σταθερός συνδετικός κρίκος μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Ο κόσμος στον 21ο αιώνα είναι συναρπαστικός. Μπορούμε να τον κατακτήσουμε ως δραστήριο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ισχυρή διασύνδεση με τον κόσμο των αναδυομένων οικονομιών της Ασίας.

Αυτή είναι η Κύπρος που θέλουμε, αυτή είναι η Κύπρος που οραματιζόμαστε για το μέλλον.

Σας ευχαριστώ.