Ξεκάθαρες θέσεις για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στην επόμενη πενταετία θα κληθεί να λάβει καθοριστικές αποφάσεις για το μέλλον της, σε καίρια ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών της. Τα ζητήματα αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, αφορούν τις επικείμενες Ευρωπαϊκές Εκλογές και βεβαίως το Ευρωκοινοβούλιο γιατί είναι το σώμα που εγκρίνει τον προϋπολογισμό και την κατανομή του.

Ανάμεσα στους Ευρωπαίους υπάρχει κοινή συνισταμένη ότι στα ζητήματα της ασφάλειας, το κοινό Ευρωπαϊκό Σπίτι χρειάζεται θωράκιση για να παρέχει ασφάλεια στο εσωτερικό της και, ταυτόχρονα, να εφαρμόζει δραστήρια εξωτερική πολιτική, ως «ήπια δύναμη» στο εξωτερικό της. Το γεγονός αυτό δεν έχει καμία απολύτως σχέση με όσα ισχυρίζονται περιθωριακές στην Ευρώπη απόψεις περί «στρατικοποίησης». Ένα τέτοιο επιχείρημα είναι εντελώς αβάσιμο γιατί η ΕΕ με βάση τις Συνθήκες αναλαμβάνει δράση μόνο με ομοφωνία και παρεμβαίνει σε περιοχές εκτός Ένωσης, μόνο αν υπάρχει σχετική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που έχει την πρωταρχική ευθύνη.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρειάζεται να ασχοληθούμε συστηματικά την επόμενη 5ετία με την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια. Η Κύπρος είναι συμμέτοχος στην προώθηση της PESCO και την δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, καθώς και στην χρηματοδότηση μιας κοινής αμυντικής βιομηχανίας. Οι συνθήκες στον 21ο αιώνα το επιβάλλουν! Η απομάκρυνση των ΗΠΑ από την Ευρώπη επαυξάνει την ευθύνη που έχουν οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι εταίροι να αναπτύξουν αυτόνομα τη δική τους πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Ο κόσμος στον 21ο αιώνα διατηρεί πολλές ανοιχτές πληγές και χαρακτηρίζεται από αστάθεια. Είναι απαίτηση των Ευρωπαίων πολιτών (ευρωβαρόμετρο) η ΕΕ να συνενώσει τις δυνάμεις της και να οργανώσει την πολιτική ασφάλειάς της, παρά να αφήνει κάθε κράτος μέλος να σπαταλά πόρους και δυναμικό σε 27 εντελώς ξεχωριστούς προϋπολογισμούς.

Η προώθηση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας της ΕΕ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το συμφέρον της Κύπρου στις συνθήκες που εξακολουθεί να βιώνει εξαιτίας της τουρκικής κατοχής. Η δραστήρια συμμετοχή και ευθυγράμμιση με την ΕΕ έχει ως απώτερο στόχο την υπεράσπιση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας – που είναι η κυριαρχία όλων των κρατών μελών αθροιστικά. Με μια συνεπή και συνετή πολιτική, χωρίς ιδεολογικές παραποιήσεις και διαστρεβλώσεις για τον πραγματικό ρόλο της ΕΕ, προωθούμε το κεκτημένο των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό για κατάργηση των εγγυήσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων και αποχώρηση του τουρκικού στρατού κατοχής. Θυμίζω ότι σε αυτές τις επιδιώξεις του προέδρου Αναστασιάδη, έχουμε τη στήριξη τόσο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ όσο και της ΕΕ στις δύο Διεθνείς Διασκέψεις που έγιναν για την Κύπρο το 2017. Αυτό αποτυπώνεται και στο «Πλαίσιο Γκουτέρες».

Παράλληλα, με την διεύρυνση των σχέσεων μας στην PESCO είμαστε σε θέση να αναδείξουμε τα ευρωπαϊκά γεωστρατηγικά συμφέροντα στην περιοχή μας (Ανατολική Μεσόγειος και Μέση Ανατολή) που είναι πρωταρχικής σημασίας για την ΕΕ ως σύνολο, σε σχέση με την ενεργειακή τροφοδοσία. Το ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου στην οριοθετημένη ΑΟΖ και η αναζήτηση εναλλακτικών διόδων για το φυσικό αέριο «δένουν» με την στρατηγική της ΕΕ να αναπτύσσει σταθερά τις σχέσεις της, τόσο με το Ισραήλ όσο και την Αίγυπτο. Σε ιδανικές συνθήκες – με τερματισμό της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο – μπορεί να περιλαμβάνουν και την Τουρκία, σε ένα πλαίσιο, όμως, που καθορίζουν οι κανόνες του διεθνούς δικαίου και η ΕΕ.

Οι «6» ευρωβουλευτές στη νέα σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου έχουν ρόλο να διαδραματίσουν στις πολιτικές διαβουλεύσεις γύρω από την ασφάλεια και την ενέργεια στην Ευρώπη. Ο χώρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσφέρεται για καλύτερη αντίληψη των γεωστρατηγικών συμφερόντων, ανάπτυξη συνεννοήσεων με τις μεγάλες πολιτικές ομάδες και την άσκηση επιρροής προς τις ισχυρές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Προϋπόθεση είναι η Κύπρος να έχει δυνατή φωνή και ξεκάθαρες θέσεις σε όσα θα αποφασιστούν την επόμενη πενταετία.

 

04.04.2019