Η Κύπρος ως γέφυρα Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ασίας

Η Κύπρος ΜΠΟΡΕΙ και ΠΡΕΠΕΙ να αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Ασίας. Έξι ψηφίσματα και την σύσταση 3 ομάδων εργασίας αποφάσισε η Επιτροπή Οικονομίας των Ασιατικών Κοινοβουλίων. – 27.06.2018