Διάσκεψη για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο & Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Βρυξέλλες, 18-19 Φεβρουαρίου 2019

Τορναρίτης: Άμεση ανάγκη για Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων και κοινοτική αλληλεγγύη προς τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Άρχισαν χτες και ολοκληρώνονται σήμερα το απόγευμα στις Βρυξέλλες, οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας, της Διάσκεψης για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2019 και της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι Διασκέψεις συνδιοργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) και την τρέχουσα εξάμηνη Ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η Κυπριακή αντιπροσωπία στις διοργανώσεις αυτές αποτελείται από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Δημοκρατικού Συναγερμού και Αναπληρωτή Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κ. Νίκο Τορναρίτη, καθώς και τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κ. Άγγελο Βότση και την Αναπληρώτρια Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Σκεύη Κούτρα-Κουκουμά.

Σε παρέμβασή του, κατά τη συζήτηση του θέματος της Τραπεζικής Ένωσης και των συναφών μελλοντικών προκλήσεων, ο κ. Τορναρίτης τόνισε ότι η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης δεν πρέπει να παραμείνει ευσεβής πόθος και ευχολόγιο, αλλά πρέπει να υπάρξει η αναγκαία πολιτική βούληση και δέσμευση, προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος στα πιο ουσιώδη και ευαίσθητα ζητήματα που εκκρεμούν και σχετίζονται με τη μείωση του τραπεζικού κινδύνου και ιδιαίτερα τον επιμερισμό του ανάμεσα στους Ευρωπαίους εταίρους.

Ο κ. Τορναρίτης υπογράμμισε την ανάγκη να προχωρήσουμε άμεσα σε συγκρότηση ενός κοινού δημοσιονομικού μηχανισμού προστασίας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων, ώστε να παρέχεται ίση προστασία στους καταθέτες ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους. Εξέφρασε δε την άποψη ότι πρέπει να παύσει το παράδοξο, όπου η δημοσιονομική εποπτεία και η εξυγίανση επιτελούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ η προστασία των καταθετών παραμένει εθνική αρμοδιότητα. Περαιτέρω, έκανε ιδιαίτερη μνεία στην περίπτωση της Κύπρου, η οποία κατέβαλε ακριβό τίμημα από την παραδοξότητα αυτή λόγω της οικονομικής και τραπεζικής κρίσης.

Η Ευρώπη, είπε ο κ. Τορναρίτης, πρέπει να θωρακίσει την Τραπεζική Ένωση με τους κανόνες της πειθαρχίας και της αλληλεγγύης. Επεσήμανε δε ότι η υιοθέτηση των μέτρων αυτών θα αποτελέσει χειροπιαστή απόδειξη κοινοτικής αλληλεγγύης προς τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και τους Ευρωπαίους πολίτες, που, παρά την μέχρι τώρα πρόοδο, εξακολουθούν να ταλανίζονται από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

Αναφερόμενος, τέλος, στις επικείμενες ευρωπαϊκές εκλογές, κάλεσε τους Ευρωπαίους πολίτες να ενισχύσουν τις φιλοευρωπαϊκές τάσεις και να αναχαιτίσουν τις αντιδραστικές και συκοφαντικές δυνάμεις που πολεμούν την ΕΕ, το κοινό ευρωπαϊκό μας σπίτι.

Λευκωσία, 19 Φεβρουαρίου 2019

Ακολουθεί πιο κάτω το γραπτό κείμενο της παρέμβασης του κ. Τορναρίτη:

Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

Θέμα: “Οι μελλοντικές προκλήσεις της Τραπεζικής Ένωσης”

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης δεν πρέπει να παραμείνει ευσεβής πόθος και ευχολόγιο. Πρέπει να επιδειχθεί η αναγκαία πολιτική βούληση και δέσμευση για επίτευξη προόδου στα πιο ουσιώδη και «ευαίσθητα» ζητήματα που εκκρεμούν και σχετίζονται με τη μείωση του κινδύνου και ιδιαίτερα τον επιμερισμό του ανάμεσα στους ευρωπαίους εταίρους. Είναι αδήριτη ανάγκη να προχωρήσουμε άμεσα σε συγκρότηση ενός κοινού δημοσιονομικού μηχανισμού προστασίας (common fiscal backstop) για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων, ώστε να παρέχεται ίση προστασία στους καταθέτες ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.

Χρειάζεται να παύσει το παράδοξο, η δημοσιονομική εποπτεία και η εξυγίανση να επιτελούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ η προστασία των καταθετών να παραμένει εθνική αρμοδιότητα. Προέρχομαι από μια χώρα που κατέβαλε ακριβό τίμημα από αυτή την παραδοξότητα λόγω της οικονομικής και τραπεζικής κρίσης. Σήμερα βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση να θωρακίσουμε την Τραπεζική Ένωση, με τους κανόνες, τόσο της πειθαρχίας, όσο και της αλληλεγγύης.

Η υιοθέτηση αυτών των μέτρων θα αποτελέσει μια τέτοια χειροπιαστή απόδειξη κοινοτικής αλληλεγγύης προς τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου και τους πολίτες μας που, παρά την πρόοδο που επιτύχαμε, αρκετοί ταλανίζονται ακόμη από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Έχουμε ενώπιόν μας το ορόσημο των Ευρωπαϊκών Εκλογών και θέλουμε να απευθυνθούμε προς όλους τους πολίτες μας, ενισχύοντας τις φιλοευρωπαϊκές τάσεις και αναχαιτίζοντας τις αντιδραστικές και συκοφαντικές δυνάμεις που πολεμούν το κοινό Ευρωπαϊκό μας Σπίτι.

Η υλοποίηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών είναι επίσης αναγκαία για τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για βελτίωση της προσέλκυσης επενδύσεων και για ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, η οποία στο παρόν στάδιο παραμένει κατακερματισμένη. Η ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών εκτιμάται ότι θα αυξήσει την ανθεκτικότητα της οικονομίας της Ένωσης σε ενδεχόμενους οικονομικούς κλυδωνισμούς, θα ενισχύσει το διεθνή ρόλο του ευρώ και θα είναι αμοιβαία επωφελής για όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης.

Περαιτέρω θα ήθελα να υπογραμμίσω την ανάγκη επίδειξης μεγαλύτερης αλληλεγγύης και στήριξης κρατών σε περιπτώσεις ασύμμετρων προκλήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος της κρίσης είναι διαφορετικός σε κάθε κράτος μέλος της Ένωσης. Το δίδαγμα από το επικείμενο Brexit είναι ότι οι φορείς χάραξης πολιτικής σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να αφουγκράζονται τις ανάγκες και τα αιτήματα των πολιτών και να ανταποκρίνονται με επάρκεια σε αυτά.

Η υλοποίηση των πιο πάνω πολιτικών απαιτεί συλλογική δράση, συνέργειες, εγρήγορση, αμοιβαία πολιτική βούληση και δέσμευση και έμπρακτη έκφραση της κοινοτικής αλληλεγγύης ανάμεσα στους ευρωπαίους εταίρους. Μόνο έτσι θα δώσουμε το μήνυμα, και ενόψει των επερχόμενων ευρωεκλογών, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει μπροστά πραγματικά ενωμένη και δυνατή.