Δίκτυο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2018

Τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 ο κ. Τορναρίτης συμμετείχε στη συνάντηση του Δικτύου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, εκπροσωπώντας τον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και σε αυτή έλαβαν μέρος βουλευτές μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος από τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι προτεραιότητες και η μελλοντική αναδιαμόρφωση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ υπήρξε και προετοιμασία για τις επερχόμενες Ευρωεκλογές του 2019.

Στο περιθώριο των εργασιών της συνάντησης, ο κ. Τορναρίτης είχε την ευκαιρία να συναντήσει και να συζητήσει με ευρωπαίους παράγοντες, όπως τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επίτροπο Γίρκι Κατάινεν, ο οποίος είναι αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα. Επιπρόσθετα, ενημέρωσε τους συνομιλητές του για την επιθετικότητα της Τουρκίας στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ακολουθεί πιο κάτω το σχετικό δελτίο τύπου καθώς και το κείμενο της παρέμβασης του κ. Τορναρίτη: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τορναρίτης: Η αλληλεγγύη πρέπει να διέπει τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Νίκος Τορναρίτης, συμμετείχε χθες στη συνάντηση του Δικτύου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι προτεραιότητες και η μελλοντική αναδιαμόρφωση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ υπήρξε και προετοιμασία για τις επερχόμενες Ευρωεκλογές του 2019.

Σε παρέμβασή του κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ο κ. Τορναρίτης ανέφερε ότι η δημιουργία μιας ισχυρής ευρωπαϊκής κοινωνικής ατζέντας θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικονομικού μοντέλου της ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες στην Ευρώπη από τη ρίζα τους.

Δίνοντας έμφαση στην έννοια της αλληλεγγύης, ο κ. Τορναρίτης τόνισε ότι η αλληλεγγύη, ως θεμελιώδης αρχή της ΕΕ, θα πρέπει να διέπει τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών αλλά και μεταξύ των διαφορετικών γενεών της Ένωσης. Η Ευρώπη, πρόσθεσε, πρέπει να γίνει η κινητήριος δύναμη και για τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, εφόσον η εξασφάλιση βιώσιμης και δίκαιης κοινωνικο-οικονομικής πολιτικής αποτελεί βασικό στοιχείο των προοπτικών για μια καλύτερη ζωή για τις μελλοντικές γενιές. Επομένως, επεσήμανε ο κ. Τορναρίτης, ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να είναι στο μέλλον καλύτερα στοχοθετημένος και να αναδιοργανωθεί αναλόγως, διατηρώντας τα βασικά μεγέθη του: επενδύσεις στην ανταγωνιστικότητα, θέσεις εργασίας για τους νέους και μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των κρατών μελών.

Εξάλλου, στο περιθώριο των εργασιών της συνάντησης, ο κ. Τορναρίτης είχε την ευκαιρία να συναντήσει και να συζητήσει με ευρωπαίους παράγοντες, όπως τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επίτροπο Γίρκι Κατάινεν, ο οποίος είναι αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα. Επιπρόσθετα, ο κ. Τορναρίτης ενημέρωσε τους συνομιλητές του για την επιθετικότητα της Τουρκίας στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Λευκωσία, 06/03/2018

Συνάντηση του Δικτύου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ)

Θέμα: «Ένας προϋπολογισμός που θα ανταποκρίνεται στους στόχους της ΕΕ»

 

Κυρίες και κύριοι,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προβληματίζεται σήμερα έντονα σχετικά με το μέλλον της. Βρισκόμαστε ενώπιον δύο θεμελιωδών ερωτημάτων: τι θέλουμε να πράξουμε μαζί στο μέλλον και με ποιον τρόπο θα το επιδιώξουμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια της Ένωσης έχουν τη θεσμική υποχρέωση να βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης, βασικός πυλώνας της οποίας θα είναι και η αναδιαμόρφωση του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Παρά την οικονομική ανάκαμψη των τελευταίων ετών, η ΕΕ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, όπως είναι η υψηλή ανεργία των νέων και η μακροπρόθεσμη ανεργία σε μερικά κράτη-μέλη της, το υψηλό δημόσιο χρέος και οι σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της.

Ως εκ τούτου, η δημιουργία μιας ισχυρής ευρωπαϊκής κοινωνικής ατζέντας θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικονομικού μας μοντέλου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες στην Ευρώπη από τη ρίζα τους. Η αλληλεγγύη, ως θεμελιώδης αρχή της ΕΕ, θα πρέπει να διέπει τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών. Η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί σε πολιτικές που δημιουργούν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ευημερία, η πρόοδος και το υψηλό βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών. Η ΕΕ θα πρέπει να αποδείξει έμπρακτα ότι παραμένει πρωτίστως μια Ένωση των λαών.

Η αλληλεγγύη δεν θα πρέπει, ωστόσο, να διέπει μόνο τις σχέσεις μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, αλλά και μεταξύ των διαφορετικών γενεών. Η Ευρώπη πρέπει να γίνει η κινητήριος δύναμη και για τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Η εξασφάλιση βιώσιμης και δίκαιης κοινωνικο-οικονομικής πολιτικής αποτελεί βασικό στοιχείο των προοπτικών για μια καλύτερη ζωή για τις μελλοντικές γενιές. Επομένως, ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να είναι στο μέλλον καλύτερα στοχοθετημένος και να αναδιοργανωθεί αναλόγως, διατηρώντας τα βασικά μεγέθη του: επενδύσεις στην ανταγωνιστικότητα, θέσεις εργασίας για τους νέους και μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των κρατών μελών.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα αλλάξει μέσα στα επόμενα χρόνια μαζί με την ίδια την Ένωση στο σύνολό της. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ο τρόπος, όμως, με τον οποίο θα αλλάξει ο προϋπολογισμός —και για ποιους σκοπούς θα χρησιμοποιηθεί— εξαρτάται από το ποιο είναι το μέλλον που θέλουμε για την Ένωσή μας και από το πόσο φιλόδοξα θα διαλέξουμε να συνεργαστούμε για να διαμορφώσουμε αυτό το μέλλον.

Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτή την ιστορική ευκαιρία για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο κοινό ευρωπαϊκό μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.