Δήλωση για τη συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας – 10.06.2020

Χαιρετίζουμε την ιστορική εξέλιξη που αφορά στη συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Η συγκεκριμένη συμφωνία επιλύει μία εκκρεμότητα 40 και πλέον χρόνων και ανταποκρίνεται πλήρως στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Πρόκειται για μια σημαντικότατη συμφωνία που παράγει ισχυρά νομικά αποτελέσματα αναγνωρίζοντας κυριαρχικά δικαιώματα σε όλα τα εδάφη – χερσαία και νησιωτικά.

Την ίδια ώρα η συμφωνία στέλνει και ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα ότι στη Μεσόγειο δεν γίνονται αποδεκτές οι παραβιάσεις των διεθνών συμβάσεων αλλά αξιοποιούνται όλα τα νομικά εργαλεία για τη σύναψη συμφωνιών που είναι αμοιβαίως επωφελείς για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Συγχαίρουμε την ελληνική κυβέρνηση για τη συμφωνία που αναδεικνύει την Ελλάδα ως πόλο σταθερότητας και σημαντικό εγγυητή του Διεθνούς Δικαίου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.