Δήλωση για συζήτηση στη Βουλή για τη διαρροή εγγράφων – 02.09.2020

Σήμερα στη σύσκεψη των αρχηγών και των εκπροσώπων των κομμάτων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, συζητήσαμε τη διερευνώμενη εμπλοκή της Βουλής στη διαρροή σημαντικότατου αριθμού εμπιστευτικών εγγράφων σε κανάλι του εξωτερικού. Συζητήσαμε επίσης την παρουσία εκπροσώπων της αστυνομικής δύναμης στο κτίριο της Βουλής.

Η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι ξεκάθαρη. Πιστεύουμε ότι πρέπει να διευκολύνουμε τις Αρχές της Δημοκρατίας για να διεξαγάγουν τις έρευνες που πρέπει και να παραλάβουν τα τεκμήρια που πιστεύουν ότι θα τους οδηγήσουν στην εξιχνίαση της συγκεκριμένης, πολύ σοβαρής υπόθεσης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε συνηγορήσει στο διορισμό τριών νομικών, τριών προσωπικοτήτων, οι οποίοι θα καταθέσουν τη δική τους γνωμάτευση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το έχουμε πει πολλές φορές. Η διαφάνεια δεν μπορεί να παραμένει γράμμα κενό. Μέσα σ’ αυτό ακριβώς το πλαίσιο χαιρετίζουμε και την πρόθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας, αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο να καταθέσει πρόταση μέσα από την οποία να οριστεί τριμελής ερευνητική επιτροπή η οποία θα εξετάσει το επενδυτικό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας από τη μέρα της θέσπισής του μέχρι σήμερα.

Η αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να είναι γνώμονας όλων μας.