Δήλωση για μεταφορά εργοστασίων ασφάλτου από το Τσέρι και το Γέρι – 22.07.2020

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός εκφράζει τη μεγάλη του ικανοποίηση για την απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας να μεταφερθούν αλλού τα εργοστάσια ασφάλτου από το Τσέρι και το Γέρι.

Είναι καλά γνωστό ότι η συγκεκριμένη υπόθεση απασχόλησε και τον δημόσιο διάλογο αλλά κυρίως τη δημόσια υγεία και τα θέματα του περιβάλλοντος.

Διαμαρτυρήθηκε η τοπική κοινωνία, διαμαρτυρήθηκαν δικαίως οι τοπικές αρχές, το είπαμε πολλές φορές, πρωταρχικός γνώμονας όλων μας είναι να ακούμε τους πολίτες, τις σκέψεις, τις αγωνίες, τους προβληματισμούς τους και οι σκέψεις, οι αγωνίες και οι προβληματισμοί τους για το συγκεκριμένο θέμα ήταν απολύτως δικαιολογημένοι.

Γι’ αυτό και πάλι χαιρετίζουμε την απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας.