Δήλωση για αποστολή επιστολής στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί – 13.07.2020

“Η απόφαση μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, δεν αφορά μόνο την Τουρκία όπως διατείνεται ο κ. Ερντογάν, αφορά ολόκληρο τον κόσμο. Ειδικότερα, ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο.

Μέσα σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, ως επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, έχω αποστείλει σήμερα επιστολή στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρώπης, μέσα από την οποία του ζητώ επειγόντως να θέσει το θέμα στο προεδρείο για να ληφθούν αποφάσεις από τα 47 κράτη μέλη, αποφάσεις που να οδηγούν στην απόσυρση αυτής της πρωτοφανούς απόφασης του τουρκικού κράτους.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε απόλυτο συντονισμό με τις αντιπροσωπείες των κρατών εκείνων που πιστεύουν στην ελευθερία του πνεύματος, στην ελευθερία της διάδοσης των ιδεών, στην ελευθερία της διάδοσης της Δημοκρατίας.